ספרים /Book Shelf

Reading furnishes the mind only with materials of knowledge; it is thinking that makes what we read ours.
― John Locke

The writer Umberto Eco belongs to that small class of scholars who are encyclopedic, insightful, and nondull. He is the owner of a large personal library (containing thirty thousand books), and separates visitors into two categories: those who react with "Wow! Signore professore dottore Eco, what a library you have! How many of these books have you read?" and the others—a very small minority—who get the point that a private library is not an ego-boosting appendage but a research tool.

Read books are far less valuable than unread ones. The library should contain as much of what you do not know as your financial means, mortgage rates, and the currently tight real-estate market allow you to put there. You will accumulate more knowledge and more books as you grow older, and the growing number of unread books on the shelves will look at you menacingly. Indeed, the more you know, the larger the rows of unread books. 
Let us call this collection of unread books an antilibrary.

―Nassim Nicholas Taleb, Black Swan
Major Themes In Modern Philosophies Of Judaism
Essential Essays on Judaism
Not In Heaven: The Nature And Function Of Halakha
God, Man and History
סודותיו של מורה נבוכים
God in Search of Man: A Philosophy of Judaism
אלוהים משחק בקוביות
שתי עגלות וכדור פורח: על יהדות ופוסטמודרניזם
פרקי האבות: עיונים בפרשיות האבות בספר בראשית
באור פניך יהלכון
מורה נבוכים
ספר המדע
באור תניא
הקדמות הרמב
הכוזרי
אחריך נרוצה
על שמונה פרקים לרמב


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

מבקרים/visitors